Personvernerklæring for TENK: Tech-nettverket for kvinner

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med informasjon om de databehandlerne vi benytter.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle medlemmer

Vi behandler opplysninger om deg for å informere om nyheter, arrangement eller annen informasjon relevant knyttet til nettverkets formål.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å holde deg oppdatert og kontakte deg ved behov.

Det er frivillig for personer om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, alder, stilling, funksjon og arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt medlemmer eller informere om arrangement.


Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og sponsorer

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og sponsoreer for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i fakturere eller motta varer.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.  Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem.


Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

5. Du kan når som helst slette opplysningene om deg. Send en epost til tenk.norge@gmail.com så sletter vi all informasjon om deg.


Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Det kan hende at vi må dele din data med våre databehandlere for å kunne utføre tjenesten vi tilbyr. Vi krever at alle tredjeparts leverandører respekterer din sikkerhet av personopplysninger og behandler dem i tråd med GDPR. Vi tillatter kun å behandle dataen dere for spesielle formål og i henhold til våre instruksjoner.

Vi benytter oss av følgende data behandlere :

-        Squarespace, Inc. : nettside                                                                 

-        Google Drive LLC   : datalagring                                               

-        The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp : email

-        One.com : domene

Squarespace, Google Drive og Mailchimp er basert i USA og behandlingen av data kan forekomme utenfor  EU/EEA . Disse selsapene er sertifisert under EU-US Privacy Shield hvilket sikrer overføring av personlig data under nødvendige sikkerhetsvilkår.

Behandlingsansvarlig er TENK:Tech nettverket for kvinner (918641408). Vår postadresse er [tenk.norge@gmail.com].