kjønnstereotypier

Managing Bias | Facebook

Stadig flere bedrifter søker hjelp for hvordan de kan øke kvinneandelen i sitt selskap. Svarene er mange, og noen løsninger er opplagte, andre er mer komplekse. Forutinntatte holdninger (bias på engelsk) er en kjent brikke i hvorfor man ikke oppnår jevnere kjønnsbalanse. Kjønns-bias for eksempel, gjør at vi uten å vite det selv, anser menn som bedre og mer kompetente ledere og kvinner som dårlige mødre om de velger karriere etter at de har fått familie. Alle tror de er kjønnsblinde, men ingen av oss er det. Den eneste måten å bli kvitt et problem på, er å anerkjenne at man har det. Først når man innser at man selv er en del av problemet, kan man jobbe for å bli en del av løsningen. 

Et av verdens mest kjente tech-selskap, Facebook, publiserte i 2015 en komprimert oppskrift på hvordan man kan jobbe mot kjønnsstereotypier og bias i bedrifter. Vi ville dele den her fordi vi tror den kan være nyttig for flere å ha i opplæring av ansatte, særlig på ledernivå.