Hvorfor flere kvinnelige ledere er god business

Publisert den juni 2, 2015

Av: Isabelle Ringnes, med-gründer i TENK

Jeg, som mange andre, har observert den siste ukens flust av kvinnelige lederes tilsvar til det faktum at tre av landets største selskap har valgt en ny mannlig toppleder. Blant annet har Anita Krohn TraasethLinda Bernander SilsethHege Ulstein og Hanne Skartveit fyrt fra seg med «dannet raseri».

På vegne av de fleste unge og ambisøse kvinner drister jeg meg til å innrømme at det er svært lite inspirerende at både Telenor, NetCom, Yara, TV 2 og Statoil har ansatt nye mannlige toppledere i løpet av de siste året. Og slik jeg oppfatter det, så er det ikke kvinnene som er taperne her, det er selskapene.

Etter å ha gjort et dypdykk i flere omfattende studier som undersøker effektene av kvinnelige toppledere er jeg overbevist om at disse selskapene burde revurdere valgene sine. Jeg tror ikke valgene deres handler om kvinnehat eller jag. Jeg tror tendensen til stadig å ty til mannlige toppledere ligger i fastgrodde kjønnsstereotyper og historisk trygghet i at det alltid har gått bra med mannlige toppledere.

Det er ikke mangel på forskning som viser at økt mangfold gir bedre produkter, arbeidsmiljø og resultat. Flere perspektiver, erfaringer og bakgrunner øker kreativiteten og bedrer brukerforståelsen; faktorer som er helt avgjørende i dagens globale og konkurransepressede marked.

Men mangfold er én ting. Den høye andelen sysselsatte kvinner i Norge bidrar til en sterk økonomi. Men på leder-og toppledernivå er kvinneandelen mager. Selv land som Rwanda og Nicaragua har flere kvinner i lederstillinger enn Norge.

Dette til tross for at det ikke finnes mangel på omfattende studier som beviser at kvinnelige toppledere virkelig er god business:

  • Quantopian, et selskap som utvikler algorytmer, viste nylig til en undersøkelse av de 1000 største amerikanske selskapene. Undersøkelsen viste at selskapene representert med kvinnelig toppleder hadde 226% høyere avkastning enn resten av selskapene. De 80 selskapene med kvinnelige toppledere hadde en avkastning på 348% over en 12-års periode sammenlignet med 122% for resten av selskapene på S&P 500 indeksen. Med andre ord; selskapene med kvinnelige sjefer hadde nesten tre ganger så høy avkastning som resten av aksjemarkedet.

 

Den grønne linjen er S&P 500, som skal representere markedet, mens den blå linja er de 80 selskapene med kvinnelige ledere.

  • Credit Suisse Gender 3000 undersøkte i 2014 over 28 000 ledere fra 3000 selskaper i over 40 land. Undersøkelsen viste at aksjeverdien til selskaper som er verdsatt til over $10 mrd og har kvinnelige styremedlemmer gjør det 26% bedre enn selskaper som kun har menn i styret. Rapporten viste også at selskapene med flere kvinnelige ledere har bedre avkastning, høyere valuering, høyere aksjeverdi og høyere utbytte. I tillegg sammenlignet de selskap der kvinner utgjorde færre enn 5% av ledende stillinger med selskap som har flere enn 10% kvinner i nøkkelposisjoner. Resultatene er slående. Selskapene med høyere kvinneandel har 27% høyere eierkapitalrentabilitet og hele 42% høyere utbytte.
  • Fortune viser til at Fortune 1000 selskapene med kvinnelige toppledere har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 103.4% over ti år, sammenlignet med 69,5% avkastning på S&P aksjeindeksen over samme periode.

Enda bare 51 av Fortune 1000 selskapene har kvinnelige toppledere utgjør disse 51 selskapene 7% av den totale omsetningen for hele gruppen. Tristere er det at til tross for at de kvinnelige topplederne kan skilte med sterkere finansielle resultat, blir de fremdeles betalt mindre. Den gjennomsnittlige lønnen for de 11 best betalte kvinnelige lederne er $1.6 millioner mindre enn gjennomsnittet for menn i samme gruppe.

  • Development Dimensions International (DDI) undersøkte over 13,000 ledere i 2031 organisasjoner i 2015. Rapporten viser at blant de 20% mest suksessfulle selskapene utgjør kvinnelige ledere 37% av management-teamet. I tillegg viser det seg at blant de 20% minst suksessfulle selskapene er andelen kvinner kun 19%.

 

Til tross for at tallene tilsier at flere kvinner er lønnsomt for både selskap og samfunn, så er det i Norge fortsatt bare 13% kvinnelige ledere og 3% kvinnelige toppledere i næringslivet. Det finnes ingen kvinnelige toppledere blant de 60 største selskapene på Oslo Børs. Hele 49 land har flere kvinnelige ledere enn Norge. Norge ligger på 50. plass med en prosentandel på 32,2 prosent, i følge en undersøkelse av kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor, utført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

 

Spørreundersøkelsen til DDI hinter såvidt om hvorfor dette er tilfellet. Enda de ikke kunne identifisere noen reelle forskjeller mellom de spurte mannlige og kvinnelige lederne med tanke på ledelse-egenskaper eller evne til å påta seg utfordringer, så de at de mannlige lederne var langt mer sannsynlige til å gi seg selv høyere rangeringer. Det var med andre ord mer sannsynlig at menn annså seg selv som effektfulle ledere sammenlignet med sine kolleger. Studier viser at dette også er tilfellet i akademiske miljø. Menn utstråler selvtillit og overvurderer egne prestasjoner, og kvinner tenderer til å undervurdere sine.

Selv om kvinner ikke rangerer seg selv som fremragende ledere så vet vi at dette ikke har rot i virkeligheten. Studier fra Harvard har vist at kvinner rangeres som bedre ledere av alle sine kolleger på alle nivå sammenlignet med menn, og at «scoren» deres øker desto høyere opp i ledelsen de er.

I tillegg viser studien at kvinner er rangert betydelig bedre i 12 av 16 av de viktigste lederegenskapene (egenskaper definert av mange års studier på Harvard). Se nedenfor.

 

Menn scorer høyere på «develop strategic initiativ»,

  • En undersøkelse av Gallup viste nylig at kvinnelige ledere både er mer engasjert og er mer engasjerende i arbeidssammenheng. 41% av kvinnelige ledere er engasjert på jobb sammenlignet med 35% av menn. Dette er uavhengig om kvinnene har barn eller ikke. I tillegg viser Gallup at arbeidstakere med kvinnelige ledere i gjennomsnitt er 6% mer engasjert enn de som jobber for en mannlig leder. Tidligere Gallup-undersøkelser viser stadig til en sterk korrelasjon mellom engasjerte arbeidstakere og selskapers suksess; blant annet har organisasjoner med engasjerte ansatte 147% bedre EPS (resultat per aksje) enn sine konkurrenter.

Et selskap med engasjerte ansatte utgjør hele forskjellen. Disse arbeidstakerne er dypt knyttet til verdiene og målene til selskapet. Når ansatte er engasjerte, lidenskapelige, kreative og selvdrevne sørger entusiasmen deres for at selskapet vokser. Når ansatte ikke er engasjert eller misliker arbeidsoppgaver, ledere eller organisasjon bidrar de til ukultur og dårlig business.

 

Så mitt spørsmål er da, hvorfor søker ikke disse selskapene som lever i en verden der resultater er drevet av data og innsikt, en kvinnelig toppleder når dataen er krystallklar?