Verden står midt i en teknologisk revolusjon som fører til store endringer i samfunnet. 

 

Ny teknologi fører til store endringer i samfunnet. Dessverre er kvinner drastisk underrepresentert både i utdanningsløpene og i teknologiske yrker. Norge vil trenge flere titusen teknologer de neste ti årene, da holder det ikke at halvparten av befolkningen velger seg bort.

Stadig flere ikke-teknologer må forholde seg mer og mer til teknologi på arbeidsplassen. Andre er nysgjerrige og vil lære mer.

Vår hensikt er å invitere medlemmene i TENK med på en læringsreise.

TENK er et virtuelt møterom der man kan utveksle erfaringer, kontakter og få nye rollemodeller. En sted der man blir invitert inn i teknologiens verden, og fokuset ikke utelukkende handler om hvorvidt du kan programmere. Teknologi angår alt og alle, ikke bare de som er teknologer av utdannelse. 

 
Women in Tech Event 2015

Women in Tech Event 2015

Girl Tech Fest 2016

Girl Tech Fest 2016

TENK-Tech Camp 2017

TENK-Tech Camp 2017

Siden oppstart har TENK nådd flere tusen kvinner og jenter med sitt budskap gjennom digital kommunikasjon, foredrag, workshops og arrangement. TENK har arrangert Girl Tech Fest, et årlig arrangement som inviterer 400 jenter på barneskolen til en hel dag med koding og teknologi i samarbeid med Deichmanske Bibliotek, Oslo Innovation Week, ODA nettverk, IKT-Norge m.fl.

TENK har også etablert en årlig TENK-Tech Camp i August for jenter på ungdomsskolen der målet er å inspirere jentene til å lære om teknologi og være med å forme fremtiden.

CEO og gründer av TENK Isabelle Ringnes deltok i november som fast rollemodell i NHOs Jenter og Teknologi arrangement og reiste rundt hele Norge og snakket om teknologiens muligheter til over 4000 ungdomsskolejenter.

TENK samarbeider også med bedrifter i Norge der vi arrangerer events med fokus på teknologi, ledelse og innovasjon. TENK er også tilgjengelig for utleie i forbindelse med foredrag.

Vårt mål er å oppmuntre kvinner til å ta utdannelse og jobber innenfor teknologi.
Vår misjon er å opplyse, støtte og fremme kvinner i teknologibransjen i Norge.