Vil du samarbeide med oss eller støtte våre arrangement?

Girl Tech Fest 

Sponsorer, workshopholdere og veiledere trengs hvert år for å få Girl Tech Fest til å gå rundt. Arrangementet avholdes hvert år på Deichmanske Bibliotek under Oslo Innovation Week (September).

TENK-Tech Camp 

TENK-Tech Camp er en kodeleir for jenter på ungdomsskolen som avholdes i midten av august på Tekniske Museum. Vi inviterer 200 jenter på ungdomsskolen til to dager spekkfulle av koding, foredrag og workshops. Vi søker sponsorer, partnere, workshopholdere og rollemodeller. 

Bedriftsarrangement

Vi arrangerer frokostmøter, kveldsmingling, panelsamtaler og inspirasjonskvelder i samarbeid med bedrifter. Vi har tidligere arrangert i samarbeid med Facebook, Google og Schibsted. 

Foredrag

Vi holder jevnlig foredrag om digitalisering, fremtidens teknologi og kvinner i teknologi. Vi holder foredrag på engelsk og norsk.

Media

Vi uttaler oss gjerne om aktuelle saker om teknologi og mangfold i tech-bransjen. 

Bruk skjema eller send mail til isabelleringnes@gmail.com eller tenk.norge@gmail.com