Vi vil se flere kvinner på scenen.

 

Det rår ingen tvil om at det ofte er et betydelig flertall menn på scenen når det arrangeres konferanser og event. På spørsmål om hvorfor det er slik, så får vi ofte tilbakemeldinger om at kvinnelige talere er vanskelige å finne.

TENK sendte derfor ut et skjema i mai 2015 der vi oppfordret kvinner i teknologibransjen til å registrere seg som potensielle fordragsholdere og talere. Dette gjorde vi fordi vi ønsker at flere kvinner skal komme frem til ordet og spre kunnskapen sin til glede for alle.

Vi har også opprettet en gruppe på LinkedIn slik at man enkelt kan melde seg inn. Meld deg inn her. 

Så kjære arrangører, nå er det ingen unnskyldninger; listen under har over 40 kvinner som gladelig påtar seg taler-oppdrag. Listen ble oppdatert mai 2015, men får fortløpende inn nye talere i dette dokumentet (foreløpig 87 interesserte).

Er du kvinne i tech-bransjen og/eller foredragsholder og vil være med på listen? Registrer deg her.