Vi vil se flere kvinner ta ordet.

 

Det rår ingen tvil om at det ofte er et betydelig flertall menn representert på scenen når det arrangeres konferanser eller skrives om teknologi/næringsliv i media. På spørsmål om hvorfor det er slik, så får vi ofte tilbakemeldinger om at kvinnelige talere og eksperter er vanskelige å finne. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

I følge Dagens Næringsliv så var for eksempel dette fordelingen i Mars 2018.

Vi har opprettet et dokument som vi har delt med Dagens Næringsliv der kvinner som ønsker å uttale seg i media om sine ekspertområder kan melde seg inn. Meld deg inn her.

I 2015 sendte vi også ut et skjema der vi oppfordret kvinner i teknologibransjen til å registrere seg som potensielle fordragsholdere og talere. Dette gjorde vi fordi vi ønsker at flere kvinner skal komme frem til ordet og spre kunnskapen sin til glede for alle.

Vi har også opprettet en gruppe på LinkedIn slik at man enkelt kan melde seg inn. Meld deg inn her. 

Så kjære arrangører, nå er det ingen unnskyldninger; listen under har over 40 kvinner som gladelig påtar seg taler-oppdrag. Listen ble oppdatert mai 2015, men får fortløpende inn nye talere i dette dokumentet (foreløpig 90 kvinnelige talere).

Er du kvinne i tech-bransjen og/eller foredragsholder og vil være med på listen? Registrer deg her.