Vi vil se flere kvinner på scenen.

 

Det rår ingen tvil om at det ofte er et betydelig flertall menn på scenen når det arrangeres konferanser og event. På spørsmål om hvorfor det er slik, så får vi ofte tilbakemeldinger om at kvinnelige talere er vanskelige å finne.

TENK sendte derfor ut et skjema i mai 2015 der vi oppfordret kvinner i teknologibransjen til å registrere seg som potensielle fordragsholdere og talere. Dette gjorde vi fordi vi ønsker at flere kvinner skal komme frem til ordet og spre kunnskapen sin til glede for alle.