Bli et stolt medlem i TENK! Vår kommunikasjon pågår først og fremst fra vår Facebook side som er åpen for alle, men om du blir medlem via dette skjema vil du kunne kalle deg et offisielt TENK medlem. TENK er åpent for alle som er interessert i teknologi, men er spesifikt rettet mot jenter og kvinner.